REGULAMIN SKLEPU
 1. Sklep internetowy PTF POLSKA działający poprzez stronę internetową pod adresem http://www.ptfpolska.pl/ (zwany dalej sklepem), prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży tuneli foliowych. Właścicielem sklepu jest PTF Polska.
 2. Dane kontaktowe sklepu:

Adres: ul. Nowozachęty 14, 41-407 Imielin.

Telefon: 503 085 265

E-mail: biuro@tunelefoliowe.eu

 1. Korzystanie z serwisu http://www.ptfpolska.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad dotyczących prywatności sklepu Eurosat.
 2. Firma Eurosat prowadzi poprzez sieć Internet sprzedaż wysyłkową, detaliczną i hurtową na terenie RP oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny w Imielinie.
 3. Zamówienia można składać całą dobę na poniżej sposoby:
 4. a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej http://www.ptfpolska.pl/
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@tunelefoliowe.eu
 5. Kupujący obowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.
 6. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, do ceny doliczone będą koszty przesyłki, o których mowa w punkcie 8.
 7. Zamówione towary są dostarczane na wskazany przez kupującego adres do wysyłki, zależnie od wyboru Klienta - za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 8. Dowód zakupu (paragon) jest zawsze dołączany do przesyłki. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia poinformować o tym obsługę sklepu podając dane firmy.
 9. Zapłaty za towar dokonać można gotówką przy odbiorze (za pobraniem) lub za pomocą przedpłaty na niżej podane konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1186 0000 0001 2325 0082
 10. Zamówione produkty z wyborem płatności przy odbiorze są realizowane i wysyłane zgodnie z czasem podanym przy produkcie.
 11. Zgodnie z Ustawą z 30.5.2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od zawarcia umowy, konieczne jest poinformowanie sklepu o swojej decyzji od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą lub pocztą elektroniczną). Informację o odstąpieniu można sporządzić na formularzu dostępnym pod tym linkiem. FORMULARZ ZWROTU
 13. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący.
 14. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi koszty zakupu  sprzedawanego produktu.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Eurosat bis sp.j P.D. Żogała z siedzibą w Imielinie przy ul. Nowozachęty 14 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy podczas realizowania zamówienia w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w eurosat bis przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Eurosat bis przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   art74 ust 3 ustawy o rachunkowości.
 • ochrony praw Eurosat bis zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Eurosat bis płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu Eurosat bis w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Eurosat bis (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód. Eurosat bis może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 

 1. podmiotom, z którymi Eurosat bis ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Eurosat bis przewidzianych prawem, ochrony praw Eurosat bis zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Eurosat bis w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Eurosat bis może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Eurosat bis umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Eurosat bis ,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Eurosat bis zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Eurosat bis i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Eurosat bis.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Eurosat bis potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Eurosat bis dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Eurosat bis ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ABC Data wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Eurosat bis może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Eurosat bis , pod adresem: Eurosat Nowozachęty 14 41-407 Imielin tel. 507 484 129 lub pod adresem e-mail

piotrek@euro-sat.com.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl